Céleste Van Burm

In 2022 werd Céleste Van Burm met grote onderscheiding master in de Rechten. Sedert 2023 is zij advocaat aan de Gentse balie. Zij heeft een grondige kennis van de algemene rechtspraktijk met bijzondere interesse in het personen-, familie- en relatievermogensrecht, huurrecht en strafrecht. Zij is houder van het SUPRALAT-getuigschrift om cliënteel bij te staan in het kader van een politieverhoor.

Specialisaties

  • burgerlijk recht en burgerlijke aansprakelijkheid
  • goederenrecht
  • personen-, familie- en relatievermogensrecht
  • huurrecht
  • verbintenissenrecht
  • strafrecht (incl. Salduz-verhoorbijstand)
  • verkeersrecht