Wettelijke informatie

1. Wie is Fazzi Advocaten?

Fazzi Advocaten is, in overeenstemming met de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 170e.v.), de benaming van een duurzame samenwerking tussen enerzijds de BV ADVOCATENKANTOOR VAN BURM en anderzijds andere advocaten en advocatenvennootschappen die met de BV ADVOCATENKANTOOR VAN BURM hieromtrent afspraken hebben gemaakt (hierna verkort: Fazzi).

Fazzi groepeert dus volgende advocaten(vennootschappen):

De BV ADVOCATENKANTOOR VAN BURM

K. L. Maenhoutstraat 53
9830 Sint-Martens-Latem
BE 0444.029.574

De BV ABVB

Blokstraat 1A
9890 Gavere
BE 0840.629.516

Mr. Katalien VAN HOLSBEKE

K. L. Maenhoutstraat 53
9830 Sint-Martens-Latem
BE 0848.297.761

De BV ADVOCATENKANTOOR KEVIN POELMAN

Ouwegemstraat 27
9750 Kruisem
BE 0785.351.887

Mr. Céleste VAN BURM

K. L. Maenhoutstraat 53
9830 Sint-Martens-Latem
BE 0795.530.058

De advocaten(vennootschappen) die aan Fazzi verbonden zijn en vermeld staan op deze website, hebben hun hoofdkantoor op het kantooradres van Fazzi en baten hun kantoor in eigen naam naam uit en onder hun eigen KBO- en BTW-inschrijving, zoals vermeld.

2. Waarom deze website?

Met deze website wil Fazzi u algemene en vrijblijvende informatie geven over het kantoor, zijn advocaten, zijn aangeboden diensten en zijn contactgegevens.

Fazzi doet in alle redelijkheid het nodige om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is, wat niet belet dat er zich op de website onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Fazzi behoudt zich dan ook uitdrukkelijk het recht voor om de aangeboden informatie op elk moment eenzijdig te wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Fazzi.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Door het raadplegen van de website wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en vormt geen juridisch advies of professionele aanbeveling.

De website van Fazzi is eigendom van en wordt uitgebaat door de BV ADVOCATENKANTOOR VAN BURM.

3. Aan wie komen de intellectuele eigendomsrechten van deze website toe?

Alle op de website verstrekte informatie, foto’s en gegevens zijn eigendom van de BV ADVOCATENKANTOOR VAN BURM. Deze website, inclusief de vormgeving, teksten, logo's, foto's, data en andere gegevens, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is niet toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de BV ADVOCATENKANTOOR VAN BURM de op deze website aangeboden informatie te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen, of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

4. Wat met deontologie en beroepsaansprakelijkheid bij Fazzi?

Alle advocaten van Fazzi zijn ingeschreven op het tableau of de lijst van stagiairs van de Orde van Advocaten van de Balie van Gent (België) en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde (België), die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliegent.be

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten bij Fazzi, is verzekerd bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

De polis LXX034899 die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking voor € 2.500.000 per schadegeval in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in deze polis. Voor meer info omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verwijst Fazzi u graag door naar Vanbreda Risk & Benefits:

Plantin & Moretuslei 297
2140 Antwerpen
03/ 217 55 72

De advocaten kunnen inzake hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid niet aangesproken worden voor bedragen die hoger zijn dan deze hierboven vermeld.

5. Hoe zit dat met de witwaspreventie, de bescherming van persoonsgegevens en cookies?

Fazzi vindt het belangrijk u goed en duidelijk te informeren. Daarom verwijzen wij m.b.t. de witwaspreventie, de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van cookies graag naar de afzonderlijke pagina’s op onze website waar deze onderwerpen helder en duidelijk worden toegelicht en uitgelegd. Hierna vindt u alvast de directe links: