Over ons

Bij Fazzi Advocaten zorgen wij voor u. Zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Bij Fazzi Advocaten zorgen wij voor u. In zaken van burgerrechtelijke, strafrechtelijke en commerciële aard zijn wij uw partner. Daarnaast hebben wij bij Fazzi Advocaten een lange traditie in het behandelen van verkeersrechtelijke dossiers, verzekeringsrecht, administratief recht en lokale fiscaliteit.

Als dynamisch kantoor houden wij de vinger aan de pols van de samenleving en de evolutie van het recht.

Geschillen kunnen een grote impact hebben, zowel op professioneel vlak als op u persoonlijk. Bij Fazzi Advocaten hebben wij hier oog voor en trachten wij te zoeken naar de best mogelijke uitkomst met de geringst mogelijke impact.

Onze expertises

Rechtdoorzee voor recht. Eerlijk en met respect voor mensen.

Rechtdoorzee voor recht. Eerlijk en met respect voor mensen. Ongeacht hun verhaal en achtergrond. Daarvoor stond Fernande Fazzi. Het maakte haar tot een icoon van de Gentse balie. Als medeoprichtster van Fazzi Advocaten keek zij erop toe dat de waarden en waardigheid van ons kantoor steeds intact bleven. Die missie delen wij allen in hoge mate bij Fazzi Advocaten.

Doorheen de jaren gaf Fernande Fazzi graag vertrouwen en kansen aan jong juridisch talent.

Ook die traditie zetten wij voort. Bij Fazzi Advocaten verbinden wij decennialange ervaring met dynamiek. Om tot eerlijke en gedragen adviezen en oplossingen te komen. Zo houden wij de herinnering aan Fernande Fazzi levendig. In onze naam en in onze waardegedreven aanpak.

Contacteer ons