Tarieven

Bij Fazzi Advocaten zijn we transparant over het aanrekenen van onze prestaties.

De diensten die Fazzi Advocaten leveren omvatten enerzijds kosten en anderzijds het ereloon. Met uitzondering van een andersluidende, afwijkende en voorafgaande schriftelijke overeenkomst gelden de onderstaande tarieven (exclusief 21 % btw).

Bij aanvang van de zaak ontvangt de cliënt een overzicht van de soorten kosten die kunnen aangerekend worden, en van de prijs als die op dat ogenblik bepaalbaar is.

Kosten

Dossierkosten: € 75,00 / jaar
Dit omvat de algemene dossier- en kantoorkosten (aanleg dossier, bijdrage in de algemene en bijzondere werkingskosten van het kantoor en archiveringskosten) en bedraagt € 75,00 per dossier per begonnen jaar.

Briefwisseling en akten (per blad): € 10,00

Uitgaande en inkomende e-mails, faxen: € 5,00

Kopieën (per blz.): € 0,40

Verplaatsingskosten (per km): € 0,50

Uitvoeren bancaire prestaties (per storting): € 2,00

Bijzondere portokosten: kostprijs

Ereloon

Als basisereloontarief wordt een bedrag van € 125,00 per uur excl. btw gehanteerd. Dit bedrag kan worden aangepast in overleg en akkoord met de cliënt.

Het ereloontarief rekenen wij aan voor onder meer telefonische en persoonlijke consultaties, studie van het dossier, adviezen, onderzoek wetgeving en rechtspraak, voorbereiding van pleidooien, redactie van conclusies en akten en pleidooien voor de rechtbank. Onverminderd andere concrete prestaties in een dossier.

Indien een dossier een uiterste spoedbehandeling vereist of een bijzondere complexiteit vertoont, bedraagt het ereloon € 150,00 per uur.

Rechtdoorzee voor recht. Eerlijk en met respect voor mensen.